1. سرلشکرجعفری:خود دشمنان نیز می دانند که گزینه نظامی علیه ایران در مساله هسته ای، سخن مسخره ای است. (1.50)

  2. روحانی پیروزی پوتین را تبریک گفت (0)

  3. حمایت بنیاد نخبگان از برگزیدگان مسابقه ملی نانو (0)

  4. اخذ عوارض علی الحساب غیر قانونی است (0)

  5. مترو تهران عامل خشک شدن چشمه علی در شهرری (0)